Lägenheter och lokaler centralt
i Dingle, Munkedal och Lysekil